Referenties

Kim heeft met mij meegedacht over de inhoud en opzet van ons interne opleidingsprogramma. Ik heb Kim hierbij leren kennen als een enthousiaste, scherpe gesprekspartner die door het stellen van goede vragen snel inzicht heeft in de aard van de organisatie, de doelstellingen voor het programma én waar de knelpunten zitten. Doordat Kim snel schakelt, weet ze de verzamelde informatie makkelijk om te zetten naar bruikbare adviezen en suggesties. Ik heb veel gehad aan de input die ze me hiermee gegeven heeft, waardoor ik handvatten heb gekregen om de knelpunten aan te vliegen en de losse eindjes aan elkaar heb kunnen knopen.

Simone Wierema - HR Manager Adfactor
Kim heeft de juiste kaders gegeven om op een voor mijn complexe vraag, zelf een concreet antwoord te vinden. Hierbij is ze positief kritisch op bevindingen en stimuleerde mijn zoektocht altijd met een goede dosis humor en nuchterheid. Deze werkwijze heeft als uitkomst dat de oplossing verder gaat dan een antwoord op mijn vraag. Kim heeft mij geholpen met het behalen van een duurzaam resultaat wat mij niet alleen helpt in mijn volgende stap maar ook in de verdere toekomst.

Magrita van Breugel - coachee